ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1/2565

วันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐น. นายเกษมวุฒิ  แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก พร้อมทั้งคณะครูจัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยจัดการประชุมแบ่งเป็นสองรอบ ซึ่งมีผู้ปกครองเข้าร่วมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียนบ้านป่าคลอก รวมไปถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบและเกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป ซึ่งนอกจากนี้ครูประจำชั้นทุกระดับชั้นยังได้มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้กับผู้ปกครองในวันดังกล่าวด้วย.

โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 14 ครั้ง