ข่าวประชาสัมพันธ์
สุ่มตรวจATKเชิงรุก เปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2565
วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนบ้านป่าคลอก ได้ดำเนินการสุ่มตรวจตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านป่าคลอก ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคลอก อสม.เทศบาลตำบลป่าคลอก และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการในการสุ่มตรวจเชิงรุกครั้งนี้.
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2565,13:50   อ่าน 9 ครั้ง