ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา2565

วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก ได้กล่าวต้อนรับพบปะพูดคุยกับนักเรียน คณะครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(จำนวน ๑๓ คน) พร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องแนวการปฏิบัติตนในสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ เนื่องจากโรงเรียนบ้านป่าคลอก ได้เปิดให้นักเรียนมาเรียนในรูปแบบ on-site 1๐๐% เป็นวันแรกของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ .

โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2565,13:48   อ่าน 9 ครั้ง