ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสุขภาพนักเรียน ภาคเรียนที่1/2565

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคลอก ได้เข้ามาทำการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าคลอกทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล ๒ – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ทั้งนี้โรงเรียนบ้านป่าคลอกจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง.

โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2565,13:45   อ่าน 14 ครั้ง