ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  นายเกษมวุฒิ  แจ่มใส  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก และคณะครู ให้การต้อนรับ นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะ ในการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านป่าคลอกได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด.

โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2565,13:43   อ่าน 14 ครั้ง