ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต เปิดพิธีโดย นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จุดประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านป่าคลอก(Model Teacher) ซึ่งมีตัวแทนครูวิชาการกลุ่มเครือข่ายป่าคลอก โรงเรียนคุณภาพชุมชน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง วัดมงคลวราราม บ้านป่าครองชีพ และ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย.

โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2565,13:40   อ่าน 11 ครั้ง